Årskonkurranser gjeldende fra 01.01.2017


Årskonkurranser gjeldende fom 01.01.2017 Felleskrav alle konkurranser; Medlemsskap i NSBK fra 01.01 gjeldende år 6 tellende utstillinger (de 6 beste) Minst en utstilling arrangert av NSBK Minst en tellende NKK utstilling Ved lik poengsum, vinner den hund som har slått flest hunder i tellende utstillinger. Ansvarlig for utregning; Medlemmer som bruker mye tid til alles glede, ansvarlig Mette E. M. Tufte Innsending av resultater, og eventuelle spørsmål sendes til; mmtufte@hotmail.no R…

Årskonkurranser gjeldende fra 01.01. 2016


  Felleskrav alle konkurranser; Medlemsskap i NSBK fra 01.01 gjeldende år 6 tellende utstillinger (de 6 beste) Minst en utstilling arrangert av NSBK Minst en tellende INT NKK utstilling Ved lik poengsum, vinner den hund som har slått flest hunder i tellende utstillinger. Ansvarlig for utregning; Foreløpig Mette E. M. Tufte Innsending av resultater, og eventuelle spørsmål sendes til; mmtufte@hotmail.no Resultater for Årets rasevariant og Årets junior regnes uten innsending, da result…

Årskonkurranser


Resultater fra NSBK`s årskonkurranser 2016 finner du her.   Resultater fra NSBK´s årskonkurranser 2015 finner du her.   Resutater fra NSBKś årskonkurranser 2014 finner du her.
IPO

IPO


Mange har nok "hørt" om denne sporten - og her gir Vidar Haarberg  en  forenklet "forklaring - beskrivelse" av denne hundesporten.

Reviderte utstillingsregler


Reviderte utstillingsregler. Fra 01.01.2015 gjelder NKKs nye utstillingsregelverk!    

Terminliste


  Utstilling Lydighet Agility Agility Hopp Terminlisten finner du her

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb`s Årskonkurranser


Statuttene gjeldende fra 1. januar 2010.Følgende statutter gjelder: • Eier(e) må ha vært medlem av NSBK hele kalenderåret kvalifiseringsperioden gjelder for 1.1.-31.12      • Hunden må også ha vært i eierens besittelse tilsvarende periode • Medlemsnummer skal påføres påmeldingsblanketten. • Eiere må selv besørge innsendelse av resultat for hunden ved innen fristen. • Resultatene må være klubben i hende innen 20. februar påfølgende år. • Ufullstendige opplysninger om hund/resultat/eier vil b…