Generelt

I henhold til klubbens statutter skal NSBK ha et avlsråd med representanter for hver av rasene som bidrar med råd og hjelp til klubbens medlemmer og oppdrettere. Avlsrådet består av rasekomitèer. Se under "avlsråd" for medlemmenes kontaktinfo.

 

NSBKs nye Krav til Oppdretter og Avlsdyr og Retningslinjer for Avlsrådets Rasekomiteer er gjeldende f.o.m. 5. november 2012. Reglene har ikke tilbakevirkende kraft på allerede godkjente premieringer. Retningslinjene for de forskjellige rasene ligger i høyre kolonne på denne siden, og inkluderer også NKKs etiske retningslinjer for avl.

 

Har du avls-spørsmål om noen av rasene, kan du ta kontakt med den aktuelle avlskomiten.

 

NB. Når søknad om godkjenning av kull sendes til Avlsråd pr e-post, må det oppgis fargevariant i e-postens emnefelt.

 

NSBK gjennomførte i 2004 en undersøkelse om helse og gemytt på klubbens raser. Resultatet kan du lese her: Helseundersøkelse