Til oppdrettere i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Oppdretternes rapporteringsrutiner for klubbens valpeliste

 

Skjema "Melding om parring/Valpekull" i word og pdf finner du under menyvalget Avl og oppdrett. Skjema skal fylles nøye ut og korrekturleses slik at vi minimerer mulighetene for feil!


Rutiner er som følger:

 1. Oppdretter sender Søknad til Avlsrådets rasekomite for den rase det gjelder.... (Melding om parring/valpekull) som etter å ha godkjent kullet sender meldingen videre til web-ansvarlig.  Web-ansvarlig sørger for oppdatering av valpelisten på NSBKs hjemmeside. NB, vær nøye med å påse at oppgitte opplysninger er korrekte og fullstendige.
 2. NÅR VALPENE ER FØDT
  Oppdretter
   melder ifra til raserepresentanten om antall fødte valper av hvert kjønn. Oppdretter melder også ifra om innmeldte kull der tispen går tom, slik at kullet kan tas ut fra valpelisten. Raserepresentanten melder ifra til web-ansvarlig som oppdaterer valpelisten. Kull kan bli strøket fra listen på hjemmesiden hvis raserepresentanten ikke mottar melding fra oppdretter i rimelig tid etter at valpene var ventet.
 3. NÅR VALPENE ER SOLGT
  Oppdretter
   melder ifra til raserepresentanten når alle valpene er solgt, slik at kullet tas ut av valpelisten.

Hvis raserepresentanten ikke mottar noen melding om kullets "status" fra oppdretter blir kullet automatisk strøket når valpene er 10 uker gamle.