Styret har på nytt tatt opp regler for oppføring på oppdretterlisten til ny vurdering og gjort et endringsvedtak.

 

Endringsvedtak av 15.01.2008

Alle klubbens oppdrettere som har gyldig medlemskap kan stå under oppdretterlisten.

De som ikke lenger er medlemmer av klubben eller ikke har betalt medlemskontingenten for inneværende år vil bli fjernet.

 

 

Riesenschnauzer oppdrettere

Riesenschnauzer oppdrettere

Riesenschnauzer er en stor, sterk og kompakt hunderase av tysk opprinnelse. Det er den største av schnauzerene. Denne variantens opprinnelse er uklar, noen antar at den i utgangspunktet var en kvegdrivende hund, og ikke en rottejeger som de andre variantene.


Levetid: 12 til 15 år

Opprinnelse: Tyskland

Høyere klassifisering: Tamhund

Høyde: Hun: 58–66 cm, Han: 66–71 cm

Vekt: Hun: 25–34 kg, Han: 27–36 kg

Schnauzer oppdrettere

Schnauzer oppdrettere

Rasen er mer eller mindre den opprinnelige stamfar til de øvrige Schnauzervariantene. Rasen ble godkjent som egen rase i Tyskland omkring 1850. I 1880 kom den første rasestandarden, og hundene var da noe mindre enn dagens, ellers er det lite som skiller denne fra dagens rasebeskrivelse.


Levetid: 12 til 14 år

Opprinnelse: Tyskland

Høyere klassifisering: Tamhund

Høyde: Han: 47–50 cm, Hun: 44–47 cm

Vekt: Han: 14–20 kg, Hun: 14–20 kg

Dvergschnauzer oppdrettere

Dvergschnauzer oppdrettere

Rasen er en forminsket kopi av Schnauzeren, uten å vise noe uønsket dvergpreg. Rasen er godkjent fra ca. 1903, og man antar at både pinscher og affenpinscher var med på å danne rasen sammen med schnauzeren.

Levetid: 12 til 15 år

Opprinnelse: Tyskland

Høyde: Hun: 30–35 cm, Han: 30–35 cm

Vekt: Hun: 4 - 8 kg, Han: 4 - 8 kg

Bouvier des flandres oppdrettere

Bouvier des flandres oppdrettere

Bouvier des Flandres tilhører Gruppe 1 - Gjeterhunder.
Bouvieren er en middels stor kraftig kvadratisk hund med et litt "barskt" utseende som understrekes av kraftig skjegg og barter. Har ingen tilhørighet med Schnauzer eller Pinscher.


Levetid: 10 til 12 år

Opprinnelse: Belgia

Høyere klassifisering: Tamhund

Høyde: Han: 62–68 cm, Hun: 59–65 cm

Vekt: Hun: 27–35 kg, Han: 35–40 kg