Klubbens formål er å:

  • Fremme utvikling av de enkelte raser klubben omfatter
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktivitetene drives i verdige former
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmenes aktiviteter med hund
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser

 

Klikk her for å laste ned klubbens lover i PDF-format