Årsmøte dokumenter 2017

 

1.  Inkalling Årsmøte 29.april 2017

2.  Forretningsorden for Årsmøte 2017

3.  Konstituering

4.  Årsberettninger

5.  Regnskap

6.  Revisjonsberetning

7.  Budsjett

8.  Strategidokument med budsjett og Handlingsplan for NSBK 2017-2019

9.  Fastsetting av medlemskontingent for 2018

10.Innkomne forslag m vedlegg 

11.Stemmeseddel valg

 

Årsmøte dokumenter 2016

 

1.           Inkalling Årsmøte 9. april 2016
2.           Årsberettninger
3.           Resultat og balanseregnskap med revisjonsrapport
4.           Budsjettforslag 2016
5            Handlingsplan 2013 - 2016
6.           Fastsettelse av kontingent 2017
7.           Innkommende forslag
8.           Valgkomiteens innstilling til valg 2016
9.           Stemmeseddel valg

 

Ny årsberetning avlsrådets rasekomiteer kan lastes ned her

 

 

 

 

Årsmøte dokumenter 2015

 

1                    Innkalling Årsmøte 18 april 2015

2                    Årsberetning for 2014 Styret

3                    Resultat og balanseregnskap med revisjonsrapport

4                    Budsjettforslag for 2015

5                    Handlingsplan 2013 – 2016

6                    Fastsettelse av medlemskontingent 2016

7                    Innkommende forslag

8                    Valgkomiteens innstilling til valg 2015

9                    Stemmeseddel valg