Felles mailadresse til styret:

Styret@nsbk.org

 

Leder

Jarle Utne-Reitan

Spannavegen 57

5532 Haugesund 

M: 916 71 731 

leder@nsbk.org

 

Nestleder

Vidar Anderssen 

Nissedalsvegen 671

3854 NISSEDAL

M:928 69209

 

Sekretær

Tarja Aabø

Fullriggerveien 3

4056 Tananger

M:917 14 079 

sekreter@nsbk.org

 

Kasserer

 

 

Styremedlemmer

Andreas Bachmann
Sørhallet 49
5518 Haugesund
M: 982 37 221
styremedlem1@nsbk.org

 

Ingrid Pedersen

Myrveien 11b

9511 Alta

M: 926 07 536

Styremedlem2@nsbk.org

 

 

Astrid Bergo Simonsen

Ole Edvardsensveg 36

2614 Lillehammer 

M:99045202

styremedlem3@nsbk.org

 

Varamedlemmer

Alexandra Slaattene

Presteveien 128

4821 Rykene

M: 911 27 887

varamedlem1@nsbk.org

 

Kenneth Riis Gjertsen

Djupedalsfaret 32

3280 Tjodalyng

M: 930 17 874

varamedlem2@nsbk.org

 

Webmaster

Andreas Bachmann

Sørhallet 49
5518 Haugesund
M: 982 37 221

webmaster@nsbk.org

 

Klubbens Bank konto er: 1602.54.11920