Nye valpekjøpere anbefales å kontakte klubbens Avlsråd v/Rasekomiteene for den rase du tenker på før kjøp av valp. Disse kan informere om aktuelle valper, valper som ventes eller er født hos oppdrettere av klubbens raser. Kull som annonseres gjennom NSBK er godkjente av rasekomite etter gjeldende regler under for NSBKs krav til oppdretter og avlsdyr. Vi understreker ar det er oppdretter som er ansvarlig for sitt eget oppdrett og salg av valper. Valper godkjent og formidlet gjennom klubbens avlsråd er kvalitetssikret slik at oppdretter har forpliktet seg å følge klubbens krav om sunnhet og premiering, og å følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Samt at alle valper skal selges med stamtavle fra NKK. Vi gjør oppmerksom på at oppdrettere av klubbens raser kan også ha valpekull som ikke er godkjent av avlsrådet.

Med vennlig hilsen Styret NSBK


Klikk på bildet av rasen eller i listen under for å komme til valpelisten for ønsket rase


 

Riesenschnauzer

Riesenschnauzer


Riesenschnauzer er en stor, sterk og kompakt hunderase av tysk opprinnelse. Det er den største av schnauzerene. Denne variantens opprinnelse er uklar, noen antar at den i utgangspunktet var en kvegdrivende hund, og ikke en rottejeger som de andre variantene. Levetid: 12 til 15 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Hun: 60 - 70 cm, Han: 60 - 70 cm Vekt: Hun: 35–47 kg, Han: 35–47 kg
Dvergschnauzer

Dvergschnauzer


Rasen er en forminsket kopi av Schnauzeren, uten å vise noe uønsket dvergpreg. Rasen er godkjent fra ca. 1903, og man antar at både pinscher og affenpinscher var med på å danne rasen sammen med schnauzeren. Levetid: 12 til 15 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Hun: 30–35 cm, Han: 30–35 cm Vekt: Hun: 4–8 kg, Han: 4–8 kg
Bouvier des Flandres

Bouvier des Flandres


Bouvier des Flandres tilhører Gruppe 1 - Gjeterhunder. Bouvieren er en middels stor kraftig kvadratisk hund med et litt "barskt" utseende som understrekes av kraftig skjegg og barter. Har ingen tilhørighet med Schnauzer eller Pinscher. Levetid: 10 til 12 år Opprinnelse: Belgia Høyde: Han: 62–68 cm, Hun: 59–65 cm Vekt: Hun: 27–35 kg, Han: 35–40 kg
Schnauzer

Schnauzer


Rasen er mer eller mindre den opprinnelige stamfar til de øvrige Schnauzervariantene. Rasen ble godkjent som egen rase i Tyskland omkring 1850. I 1880 kom den første rasestandarden, og hundene var da noe mindre enn dagens, ellers er det lite som skiller denne fra dagens rasebeskrivelse. Levetid: 12 til 14 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Han: 45–50 cm, Hun: 45–50 cm Vekt: Han: 14–20 kg, Hun: 14–20 kg