Her følger en kort presentasjon av rasene. For å lese FCI standard til de respektive rasene, velg den aktuelle rasen i menyen.

Vi gjør oppmerksom på at klubbens raser tidligere var såkalte "kuperingsraser" - dvs. at halen og / eller ører ble kupert. I henhold til norsk lov er øre- og halekupering forbudt i Norge.


 

Bouvier des Flandres

Bouvier des Flandres


Bouvier des Flandres tilhører Gruppe 1 - Gjeterhunder. Bouvieren er en middels stor kraftig kvadratisk hund med et litt "barskt" utseende som understrekes av kraftig skjegg og barter. Har ingen tilhørighet med Schnauzer eller Pinscher. Levetid: 10 til 12 år Opprinnelse: Belgia Høyde: Han: 62–68 cm, Hun: 59–65 cm Vekt: Hun: 27–35 kg, Han: 35–40 kg
Riesenschnauzer

Riesenschnauzer


Riesenschnauzer er en stor, sterk og kompakt hunderase av tysk opprinnelse. Det er den største av schnauzerene. Denne variantens opprinnelse er uklar, noen antar at den i utgangspunktet var en kvegdrivende hund, og ikke en rottejeger som de andre variantene. Levetid: 12 til 15 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Hun: 60 - 70 cm, Han: 60–70 cm Vekt: Hun: 35–47 kg, Han: 35–47 kg
Dvergschnauzer

Dvergschnauzer


Rasen er en forminsket kopi av Schnauzeren, uten å vise noe uønsket dvergpreg. Rasen er godkjent fra ca. 1903, og man antar at både pinscher og affenpinscher var med på å danne rasen sammen med schnauzeren. Levetid: 12 til 15 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Hun: 30–35 cm, Han: 30–35 cm Vekt: Hun: 4 - 8 kg, Han: 4 - 8 kg
Schnauzer

Schnauzer


Rasen er mer eller mindre den opprinnelige stamfar til de øvrige Schnauzervariantene. Rasen ble godkjent som egen rase i Tyskland omkring 1850. I 1880 kom den første rasestandarden, og hundene var da noe mindre enn dagens, ellers er det lite som skiller denne fra dagens rasebeskrivelse. Levetid: 12 til 14 år Opprinnelse: Tyskland Høyde: Han: 45–50 cm, Hun: 45–50 cm Vekt: Han: 14–20 kg, Hun: 14–20 kg